UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Jan Michał Kossowicz zabiera czytelnika w fascynującą podróż po nowożytnej Europie. Jego diariusz z lat 1682–1688 to niezwykle barwny opis podróży edukacyjnej, w którą wyruszył jako guwerner młodych wojewodziców ruskich Jana Stanisława i Aleksandra Jana, synów hetmana Stanisława Jabłonowskiego, dowódcy spod Wiednia. Autor diariusza opisał nie tylko przebieg edukacji młodych szlachciców, ale także liczne zabytki, dwory i miasta europejskie, które odwiedzili - od Pragi po Paryż, Londyn, Rzym i Madryt.


Administracja i promocja w projekcie „www.muzeach”

POPC www.muzeach

Żaden projekt, a zwłaszcza tak duży i złożony, jak „www.muzeach” nie zostanie zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego. Podziwiając efekty tego typu przedsięwzięć często zapominamy ile niewidocznych dla odbiorcy działań zostało podjętych w celu osiągnięcia sukcesu. Kwestie zamówień publicznych, płacowych, rozliczeń i sprawozdawczości w ramach projektu są realizowane nie tylko na poziomie poszczególnych muzeów, ale również dla całego konsorcjum.

Jednym z zadań w projekcie jest również promocja. Obowiązek informacyjny realizowany będzie przy użyciu strony internetowej projektu, stron poszczególnych muzeów i tablic informacyjnych. Zaplanowane są również publikacje internetowe, newsletter oraz konferencja prasowa podsumowująca projekt.

POPC www.muzeach


Podziel się:
Wykop Facebook
2019-06-07
Skanowanie 3d w Gabinecie Chińskim Króla.jpg

Projekt POPC „www.muzeach” (artykuł)

Projekt pod tytułem „www.muzeach” obejmuje powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: …

Skanowanie 3d w Gabinecie Chińskim Króla.jpg

Rozwój infrastruktury w ramach projektu „www.muzeach” (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

W każdym z pięciu muzeów biorących udział w projekcie „www.muzeach” powstaną tysiące zdjęć obiektów, które zostaną udostępnione publiczności za pomocą …

test_baner_wyszukiwarka.jpg

Budowa strony z multiwyszukiwarką w ramach projektu „www.muzeach” (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach” będzie strona internetowa zawierająca multiwyszukiwarkę pozwalającą na prezentację obiektów udostępnionych przez Muzeum Pałacu Króla …