UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.Innowacyjna metodyka rejestracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie

baner_POIS_skan_3D_pion.jpg

Celem projektu było opracowanie szczegółowej dokumentacji fotogrametrycznej elewacji zewnętrznej pałacu w Wilanowie wraz z dekoracją rzeźbiarsko-malarską na podstawie zintegrowanych danych pozyskanych z nowoczesnych systemów pomiarowych przetworzonych do postaci dokumentacji.

Pozyskane dane to wyniki skanowania naziemnego skanerem laserowym (wykonane z rozdzielczością: 2–3 mm dla ścian i 1 mm dla detali), wysokorozdzielcze zdjęcia naziemne oraz zdjęcia lotnicze. Dzięki integracji różnych technik uzyskane w projekcie dokumentacje fotogrametryczne spełniają ustalone wymagania, takie jak: wysoka dokładność i rozdzielczość geometryczna, ujęcie wszystkich detali, zróżnicowany poziom szczegółowości, wysoka rozdzielczość tekstury.

Podczas prac terenowych wykonano pomiary skanerem naziemnym, zdjęcia cyfrowe aparatem niemetrycznym oraz metrycznym o wysokiej rozdzielczości, zdjęcia dachu i dekoracji na nim z nalotu bezzałogowym statkiem latającym i przetworzono je do postaci chmury punktów. Te pośrednie produkty fotogrametryczne przetworzono, opracowano, zanalizowano i zintegrowano, w wyniku czego powstała kartometryczna dokumentacja stanu zachowania elewacji pałacowych. Następnie przygotowano wszystkie dane do umieszczenia w muzealnym systemie informacji przestrzennej, gdzie stanowić będą kolejną warstwę bazową opracowanych obiektów dekoracyjnych.
Dokumentacja jest cyfrową i metryczną inwentaryzacją stanu zachowania obiektu i uzupełnia już istniejącą, sprzed przeprowadzenia prac konserwatorskich. Jest to niezbędne dla rejestracji i analizy zmian zachodzących w obiekcie, czyli do działań związanych z prewencją konserwatorską – posiadanie takich danych umożliwia analizę i śledzenie zmian zachodzących na elewacjach pałacu, np. mikropęknięcia lub przemieszczenia obiektu.

chmura8x.jpg

Opracowana dokumentacja posłuży profesjonalistom i specjalistom z dziedziny konserwacji, historii sztuki, historii, architektury, a także fotometrii nie tylko jako metryczna inwentaryzacja 3D obiektu, ale też jako podstawa do dalszych opracowań i analiz. Materiał ten umieszczony w systemie informacji przestrzennej jest uzupełnieniem gromadzonej i porządkowanej wiedzy o królewskiej rezydencji w Wilanowie oraz stanowi niezbędne narzędzie do zarządzania substancją zabytkową. Materiały będą też dostępne przez internet dla wszystkich, niekoniecznie specjalistów, w rozwijanej przez muzeum, specjalnej aplikacji GIS-owej, która pozwala na zdobywanie wiedzy o wszystkich zasobach muzeum – od zabytkowych po przyrodnicze.

Zadanie zostały zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

Gabinet Chiński Króla, fot. W. Holnicki.jpg

Gabinet Chiński Króla (film)

Film prezentuje jedno z najbardziej niezwykłych wnętrz pałacowych w Polsce - Gabinet Chiński Króla w pałacu w Wilanowie. W czym …

26_sztuka-katalog biskwitów.jpg

Katalog biskwitów (artykuł)

Publikacja jest pierwszym opracowaniem muzealnej kolekcji dzieł sztuki ze specyficznego tworzywa ceramicznego - pozbawionej szkliwa porcelany. Prezentuje największy tego rodzaju zbiór w Polsce, zgromadzony w większości przez Stanisława Kostkę Potockiego, twórcę Muzeum Wilanowskiego i jego syna, Aleksandra.

1_Biskwit_Pomiar w 3d.jpg

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Pracowni Skanowania w 3D w piwnicach Oranżerii (artykuł)

Wyposażenie piwnic budynku Oranżerii w system klimatyzacji pozwala na precyzyjną kontrolę nad poziomem temperatury i wilgotności w trzech niezależnych strefach …