UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

46_dziecko.jpg

Katalog wystawy „Dziecko w malarstwie” prezentującej szeroki wybór sztuki portretowej i rodzajowej ze zbiorów polskich (nakład wersji polskiej wyczerpany).


Działania edukacyjne w projekcie „www.muzeach”

POPC

W ramach projektu „www.muzeach” tworzona będzie dokumentacja zróżnicowanych grup obiektów muzealnych z kolekcji pięciu polskich muzeów przy wykorzystaniu różnych cyfrowych technik digitalizacyjnych. Zaplanowane w projekcie działania edukacyjne mają do spełnienia dwa główne cele – opowiedzenie o dziełach sztuki objętych projektem i zaznajomienie odbiorców z zastosowanymi, zaawansowanymi technikami digitalizacyjnymi.

Powstaną tematyczne mini-kolekcje dzieł sztuki, które stworzą ścieżki edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu. Istotnym elementem będzie też zestawienie i opatrzenie komentarzem różnych form dokumentacji cyfrowej w odniesieniu do takiego samego typu obiektów. Zastosowanie w muzealnictwie nowoczesnych technik cyfrowych takich jak interaktywne modele trójwymiarowe, animacje, pliki RTI czy też dokumentacja makrofotograficzna prezentowana w postaci plików gigapixelowych daje bowiem możliwość wzbogacenia klasycznego modelu opowieści o dziele sztuki o nowe walory edukacyjne.

POPC

Podziel się:
Wykop Facebook
2019-06-14
Skanowanie 3d w Gabinecie Chińskim Króla.jpg

Projekt POPC „www.muzeach” (artykuł)

Projekt pod tytułem „www.muzeach” obejmuje powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: …

elewacja.jpg

Administracja i promocja w projekcie „www.muzeach” (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

Żaden projekt, a zwłaszcza tak duży i złożony, jak „www.muzeach” nie zostanie zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego. Podziwiając efekty …

Skanowanie 3d w Gabinecie Chińskim Króla.jpg

Rozwój infrastruktury w ramach projektu „www.muzeach” (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

W każdym z pięciu muzeów biorących udział w projekcie „www.muzeach” powstaną tysiące zdjęć obiektów, które zostaną udostępnione publiczności za pomocą …