UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

toaletka_krolowej.jpg

Królewska toaleta ma ciekawą historię, wyróżnia się wysoką klasą artystyczną, jest unikatowa w Polsce i niezwykle rzadka w świecie, dlatego pragniemy zaprosić czytelników, aby wraz z autorką spojrzeli na to dzieło, rozpatrując jego walory w wielu aspektach, tak jak robią to historycy sztuki i muzealnicy opracowując zabytki.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Jak zaplanować wizytę w muzeum?

il.1 Brama do pałacu.jpg

Drodzy Nauczyciele,

jeśli planujecie wraz z uczniami odwiedzić Muzeum Pałac w Wilanowie i chcecie, aby ta wizyta była dla uczniów jak najciekawsza i najkorzystniejsza pod względem edukacyjnym, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Jeśli jest to pierwsza wizyta uczniów w Muzeum Pałacu w Wilanowie, proponujemy spotkania:

  • Królewska rodzina (dla przedszkoli),
  • Wizyta u króla (dla szkół podstawowych),
  • Wnętrza pałacu i ich symbolika (dla szkół ponadpodstawowych).

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z najstarszą częścią pałacu (parter), w której mieszczą się apartamenty królewskie, a także dowiadują się o życiu i zainteresowaniach króla Jana IIIi jego rodziny.

Jako pierwsze spotkania przyrodnicze proponujemy następujące tematy:

  • Zielona wyprawa (dla przedsszkoli i klas 0–III),
  • Wilanowskie obserwatorium przyrody (dla klas IV-VI),
  • Przyroda w miastach (dla szkół ponadpodstawowych).

W ich trakcie uczniowie dowiedzą się m.in., czym charakteryzował się ogród barokowy za czasów Jana III oraz poznają rośliny najbardziej typowe dla tego typu ogrodów.

Jeśli uczestniczyli już Państwo w spotkaniach muzealnych w pałacu i parku w Wilanowie, zachęcamy do kolejnych wizyt z uczniami. Wówczas mogą oni poszerzać wiedzę o kulturze i naturze Wilanowa, jego mieszkańcach, a także o epoce, w której żył król Sobieski – zarówno pod kątem historycznym, artystycznym, obyczajowym, jak również przyrodniczym.

Spotkania muzealne nie są tożsame ze zwiedzaniem całego pałacu lub parku. Podczas zajęć uczniowie poznają tę część pałacu i te obiekty, które tematycznie są związane z danym spotkaniem. W niektórych apartamentach lub częściach ogrodu nie zatrzymują się w ogóle, w innych natomiast spędzają więcej czasu niż podczas regularnego zwiedzania.

Zajęcia nie mają charakteru wykładu ani zwiedzania. Zakładają dużą aktywność uczniów. Prowadzone są dyskusje, uczniowie wykonują zadania, rozwiązują wiele zagadek, łamigłówek, ćwiczeń, przeprowadzają doświadczenia, wykorzystują też narzędzia edukacyjne, rekwizyty i materiały pomocnicze.

Podczas spotkań muzealnych uczniowie dostają materiały edukacyjne (teczki z kartami pracy lub książeczki), z których korzystają podczas zajęć i które zabierają ze sobą po skończonych zajęciach. Mogą one stanowić doskonałą pomoc w realizacji lekcji powtórzeniowych w szkole – z zakresu języka polskiego, historii, nauk przyrodniczych.

Proponujemy również warsztaty muzealne, które odbywają się w sposób stacjonarny. Podczas warsztatów poza częścią merytoryczną (kiedy to uczniowie zdobywają wiedzę w danym temacie) jest też część praktyczna. Warsztaty muzealne nie zakładają zwiedzania muzeum, w związku z tymproponujemy je grupom, dla których jest to kolejna wizyta w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Zachęcamy do łączenia spotkań muzealnych z warsztatami muzealnymii spotkaniami przyrodniczymi. Dzięki temu podczas jednej wizyty w muzeum można poznać pałac, a następnie park lub wziąć udziałw warsztatach – wówczas należy jednak zaplanować na wizytę więcej czasu.  

Zalecamy, aby przed przyjściem do Muzeum Pałacu w Wilanowie przygotować uczniów do planowanego spotkania (poinformować o temacie i przewidywanym przebiegu zajęć, powiedzieć kilka słów wprowadzających). Podstawowa wiedza, choćby hasłowa, sprawia, że to miejsce przestaje być im obce, a wizyta w muzeum staje się dla nich bardziej wartościowa. Dzięki wprowadzeniu w temat uczniowie czują się pewniej i swobodniej. To z kolei sprawia, że mogą brać bardziej aktywny udział w zajęciach, dzięki czemu wizyta w muzeum przynosi więcej korzyści na każdym polu.

Zachęcamy również do dostosowywania tematów zajęć do profilu klasy oraz aktualnej realizacji programu szkolnego. Wówczas spotkanie w muzeum może być rozwinięciem i uzupełnieniem materiału omawianego podczas lekcji w szkole, a uczniowie mogą wiedzę teoretyczną skonfrontować z rzeczywistością.

Niektóre spotkania muzealne sprawdzają się znacznie lepiej, gdy uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z danego zakresu. Dotyczy to np. zajęć o baroku (Wilanów perłą baroku) lub mitologii (Mitologiczny kod Wilanowa). Wówczas uczniowie mogą brać czynny udział w zajęciach, a zagadnienia, które są poruszane, nie są im obce. Spotkania te bardzo dobrze sprawdzają się jako lekcje powtórzeniowe lub podsumowujące(można zatem zaplanować je po omówieniu w szkole całego materiału dotyczącego danego tematu).

Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyboru tematu spotkania muzealnego lub przyrodniczego, łączenia spotkań z warsztatami, dostosowania tematu do potrzeb danej grupy chętnie odpowiedzą pracownicy Biura Rezerwacji, tel. 22 5442 850, e-mail:bilety@muzeum-wilanow.pl.

Zachęcamy też, aby z pracownikami Działu Edukacji Muzealnej rozmawiać o specjalnych potrzebach grupy – poinformowani zawczasu możemy przygotować się znacznie skuteczniej, a tym samym lepiej odpowiedzieć na potrzeby grupy.

Z przyjemnością realizujemy też zajęcia dotyczące innych zagadnień niż te dostępne w standardowym programie edukacyjnym, o ile związane są tematycznie z Wilanowem.

Zachęcamy też do korzystania z materiałów zamieszczonych na naszej stronie. Znajdą tam Państwo scenariusze lekcji, e-learningi oraz dział Silva rerum (zbiór przystępnie napisanych tekstów popularyzujących wyniki badań naukowych z wielu dziedzin), które mogą stanowić pomoc podczas lekcji szkolnych, a także przygotowywać do wizyty w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
baner_pois_ogrod_wloski.jpg

Dostępność Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

Dążymy do uniwersalnego kształtowania oferty kulturalno-edukacyjnej, aby każde z wydarzeń odpowiadało potrzebom naszych gości, w tym również gości z niepełnosprawnościami.

45_zrzut_gospodarz.jpg

Multimedialnie o historii i sztuce (artykuł)

Wilanowskie wirtualne muzeum zaprasza: zobacz filmy dokumentalne o historycznych postaciach i dziełach sztuki, multimedialne e-podręczniki (e-learning), czytaj ciekawe artykuły w ilustrowanej encyklopedii kultury staropolskiej. Zapraszamy do Pasażu Wiedzy!

Edukacja_logo.jpg

Edukacja dla najmłodszych - film (film)

Muzeum Pałac w Wilanowie to miejsce pełne niezwykłych opowieści - o królu Janie III, jego pięknej żonie Marii Kazimierze i …

44_silva rerum logo_m.jpg

Silva Rerum (źródło pochodzenia)

Silva Rerum (Las Rzeczy) – tak nazywano rozmaite almanachy naszych przodków, mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Były to zbiory zapisków o …

lekcja.jpg

Scenariusze lekcji szkolnych – dla nauczycieli (artykuł)

Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy lekcyjnych opracowanych przez wilanowskich edukatorów. Materiały można wykorzystać w czasie zajęć szkolnych. Dotyczą one postaci …

Edukacja_logo.jpg

Edukacja – rezerwacja i informacje (artykuł)

Tu znajdują się wszystkie informacje o tym, gdzie zarezerwować spotkania muzealne i przyrodnicze oraz warsztaty, ile one kosztują, a także gdzie znaleźć więcej szczegółów dotyczących propozycji edukacyjnej Muzeum Pałacu w Wilanowie.