UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Nowe książki wilanowskie

Kirył Koczegarow, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym

Rzeczpospolita_Koczegarow_Wil.jpg