UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Pamiętniki Philippe'a Duponta są fascynujące: pisał je żołnierz, artylerzysta i towarzysz broni Jana Sobieskiego. Wraz z nim widzimy pola bitewne, czujemy zapach prochu. Ale ten dzielny oficer nie tylko lont umiał trzymać w ręku – piórem też władał pewnie.


Nowe książki wilanowskie

Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, pod red. Anny Mikołajewskiej i Włodzimierza Zientary

Rzeczpospolita_okladka_RGB_S.JPG