UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Nowe książki wilanowskie

Aneta Markuszewska: Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie

Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie_okładka.jpg