UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_silva rerum logo_m.jpg

Wilanowska Silva Rerum to seria, która w popularnej formie udostępnia wyniki badań naukowych i przybliża bogactwo kultury staropolskiej. Z tych opowieści wyłania się fascynujący obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy.


Nowe książki wilanowskie

Aneta Markuszewska: Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie

Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie_okładka.jpg