UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Historia Polski” Bernarda O’Connora to jedna z najlepszych relacji o Rzeczypospolitej, jakie wyszły spod piór cudzoziemców w siedemnastym wieku. Jej autor – irlandzki katolik, który przeszedł na anglikanizm, osobisty lekarz króla Jana III Sobieskiego, przyrodnik i historyk – przebywał w Polsce zaledwie kilka miesięcy. Mimo to – dzięki wrodzonemu zmysłowi obserwacji, umiejętności korzystania z dostępnych źródeł oraz naukowej pasji – stworzył dzieło niezwykle wnikliwe oraz piękne.


Odkryjmy dziedzictwo europejskie w królewskich rezydencjach (DEHRR)

Logo DEHRR

46_pl_dehrr_logo_bd.jpg