UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Korespondencja dwóch wybitnych uczonych - Adama Adamandego Kochańskiego i Gotfreida Wilhelma Leibniza - daje wgląd w fascynującą atmosferę intelektualną siedemnastowiecznej Europy.


Obrazy "Apoteoza senatora weneckiego" i "Scena alegoryczna"

31_konserwacja_malarstwa_KO_fot 1- apoteoza senatora po konserwacji.jpg