UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Polski dwór królewski był jedną z wielu scen, na których rozgrywało się tzw. theatrum ceremoniale, gdzie za pomocą znaków wizualnych przekazywano informacje o przynależności społecznej i obowiązującej hierarchii. Dr Joanna Kodzik oparła swoją pracę na nowożytnych niemieckich pracach teoretycznych.


Obrazy "Apoteoza senatora weneckiego" i "Scena alegoryczna"

Fragment obrazu

31_konserwacja_malarstwa_KO_fot 3- apoteoza senatora  - podczerwien.jpg