UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Informacje zawarte w gazetach pisanych Andrzeja Cichockiego (i w jego listach do Radziwiłłów) dotyczą najważniejszych wówczas wydarzeń politycznych. Sporo miejsca zajmują też sprawy obyczajowe (życie dworskie, pobyty w Warszawie czołowych magnatów, ich śluby i pogrzeby, miejska kronika kryminalna), jak również doniesienia o pogodzie, pożarach, próbach uporządkowania miasta i budowy kamiennego mostu przez Wisłę.


Dekoracje okienne w pałacu w Wilanowie - konserwacja i rekonstrukcja

9. Dekoracja okien w Łazience Marszałkowej Lubomirskiej odtworzona w 1967 r. na podstawie Inwentarza 1793 r., projekt M. Żukowska, fot. A. Indyk

Dekoracje okienne_9-C48750 fot_A_Indyk_konserwacja_pracownia_tkanin_lambrekin.jpg