UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Forum Muzeów – Domów Historycznych

Taras Górny ogrodu wilanowskiego, fot. W. Holnicki

palac_gorny_taras_fot.W.Holnicki.jpg