UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Śmierć odgrywała ważną rolę w kulturze polskiego baroku. Nie tylko kaznodzieje, ale także rzeźby, obrazy, wiersze - w tym także miłosne - napominały: pamiętaj o śmierci i dobrze się do niej przygotuj... Prawdziwy sarmata brał to sobie do serca; zawczasu przygotowywał nagrobek i trumienny konterfekt, a pogrzeby były wydarzeniem nie lada, oczywiście ze zmarłym w głównej roli.


Porozumienie o współpracy Muzeum Pałacu w Wilanowie i Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi

Dyrektorzy Dzmitryj Yatsevitsch i Paweł Jaskanis podpisują porozumienie

podpisanie_porozumienia_jaskanis_jacewicz.jpg