UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Wilanowskie nietoperze – raport z badań

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) w pałacu, fot. Julia Dobrzańska

EOG_Nietoperze_Borowiec w pałacu fot. Julia Dobrzańska.jpg