UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Konserwacja unikatowego japońskiego stołu nanban

Fragment dekoracji podczas usuwania zabrudzeń, wtórnych werniksów i przemalowań w świetle VIS, fot. Z. Reszka

1. Konserwacja stołu nanban 2017, fot. Z. Reszka.jpg