UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Konserwacja unikatowego japońskiego stołu Nanban

Konserwatorzy Joanna Koryciarz-Kitamikado oraz Shigeru Kitamura podczas pracy, fot. Z. Reszka

3. Konserwacja stołu nanban (J. Koryciarz-Kitamikado, S. Kitamura), fot. Z. Reszka.jpg