UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Oddolne inicjatywy sprawiły, że wychowanie kolejnych pokoleń społeczeństwa Rzeczypospolitej ewoluowało, aż wreszcie doprowadziło w wieku XVIII do nowego podejścia do edukacji i nowego sposobu jej realizacji.


Gabinety Starożytności w pałacu wilanowskim: prezentacja zbiorów egipskich i waz greckich z historycznej kolekcji Potockich

Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego; Rolf Nikel, ambasarod Niemiec; Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; fot. W. Holnicki

Gabinety Starożytności 1.12.2017, Sellin, Nikel, Jaskanis; fot_W_Holnicki.jpg