UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Konferencja naukowa „Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura” | 10–11 czerwca 2019

Portret Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako Minerwy, autor nieznany, przed 1725 r.; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

57_06.sieniawska-wil.1166.jpg