UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Tradycja zakładania rezydencji z obszernym ozdobnym ogrodem na przedmieściach i pod miastem sięga starożytności. Występowały one także w średniowieczu, ale szczególny rozkwit wprowadzania ich w Europie w strefie podmiejskiej nastąpił w okresie renesansu, najpierw we Włoszech, a już od końca XV w. i w Polsce, kiedy to stały się obowiązkowym elementem zespołów rezydencjonalnych panujących i możnych. Autorka prezentuje rozwój rezydencji podmiejskich i na przedmieściach Warszawy od XVI do XVIII w., powiązany w historią stołecznego miasta.


Spotkania z dzikimi zwierzętami w parku wilanowskim

Na podstawie tropów określić możemy, jakie zwierzęta występują na terenie muzeum. Na fotografii wykonanej w rezerwacie przyrody Morysin widać tropy borsuka; fot. Julia Dobrzańska

tropy borsuka fot. Julia Dobrzańska WWW.jpg