UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Kaptur przywiązany do wątków tkaniny tureckiej za pomocą fragmentu drukowanego lnianego płótna, fot. B. Kalfas.

Kaptur przywiązany do wątków tkaniny tureckiej za pomocą fragmentu drukowanego lnianego płótna, fot. B. Kalfas.