UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Patrząc na zdjęcia Tomka Sikory w naszym nowym albumie, mamy wrażenie, że uczestniczymy w niezwykłej historii: raz jest to wiktoriańska powieść grozy, fotoreportaż, pejzaż, a kiedy indziej emocjonalny pamiętnik młodej damy. Tomek Sikora dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości uczy jak szukać tego czego nie widać.


Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Kaptur przywiązany do wątków tkaniny tureckiej za pomocą fragmentu drukowanego lnianego płótna, fot. B. Kalfas.

Kaptur przywiązany do wątków tkaniny tureckiej za pomocą fragmentu drukowanego lnianego płótna, fot. B. Kalfas.