UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

55_szkło_mini.jpg

Opracowanie z serii „200 lat Muzeum Wilanowskiego” dotyczy nowożytnego szkła obecnego w pałacu w Wilanowie. Na jego stronach pomieszczono zarówno historię całego zespołu tych kruchych przedmiotów w zbiorach, jak i bliższe informacje na temat wybranych 30 przykładów naczyń z okresu od XVI do początku XIX wieku.


Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Fragmenty pasa kapy z widocznymi brzegami warsztatowymi w kolorze kremowym i zielonym (szer. 1cm); w górnej części obu fragmentów zachowała się krajka pozioma z zakończenia kuponu tkaniny.