UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Fragmenty pasa kapy z widocznymi brzegami warsztatowymi w kolorze kremowym i zielonym (szer. 1cm); w górnej części obu fragmentów zachowała się krajka pozioma z zakończenia kuponu tkaniny.