UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Tkaniny tureckie w pałacu wilanowskim

Bryt tkaniny, fot. A. Indyk

Bryt tkaniny tureckiej, ok. poł. XVII w., Klasztor Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie, fot. Agnieszka Indyk (2).jpg