UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX w. jest zbiorem tekstów ukazujących bogactwo inspiracji i wpływów jakie wywarły te szczególne podróże na naszą kulturę. Czytelnik tomu znajdzie się - obok podróżnego - w centrum drogi, na szlaku, który prowadzi przez Wielką Europę kultury, edukacji, duchowych potrzeb, przyjemności, biznesu i pobytów w kurortach. Polska osiemnastowieczna Wielka Podróż została przez Autorów książki udokumentowana jako uczestnictwo i rzeczywiste współtworzenie kultury europejskiej.


Tkaniny tureckie w pałacu wilanowskim

Tkaniny tureckie na wystawie w Wielkiej Sieni pałacu wilanowskiego w 2018 roku, fot. W. Holnicki

Wystawa tkanin tureckich i portretu Jana III w Wielkiej Sieni, widok całości, fot. W. Holnicki.jpg