UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Ta książka to próba syntetycznego ujęcia królewskiej ikonografii okazjonalnej (trofealnej, efemerycznej, doraźnej) – swoistego wizualnego itinerarium króla Władysława IV - od narodzin po ceremoniał pogrzebowy.


Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy

silva_Studia_okladka_S.jpg