UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Dzięki erudycyjnemu wstępowi Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej i przypisom objaśniającym relację Erndtela, współczesny czytelnik może odbyć fascynującą podróż w czasie, do przełomu XVII i XVIII wieku.


Kultura Dostępna – program wydarzeń

Dwie dziewczynki w słoneczny dzieć stoją z uniesionymi rękami, w którycm trzymają karty z zajęć.

zajęcia przyrodnicze2, fot. R. Pudło.jpg