UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

amor_polonus_t1.jpg

Dwutomowy katalog jest komentarzem do wystawy „Amor Polonus, czyli miłość Polaków”. Katalog, tak jak i wystawa, podzielony jest na trzy części, opisujące trzy odmiany miłości najbardziej w Polsce popularne: miłość ojczyzny, miłość do kobiety i miłość rodzinną. Punktem spójnym wszystkich odmian tego uczucia jest Wilanów i rodzina Sobieskich.


15. Bieg po Nowe Życie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | 7 września

aktualność

Bieg po Nowe Życie to inicjatywa społeczna pozwalająca działać wspólnie na rzecz popluaryzacji ważnego tematu transplantacji

akpa20180915_bieg2_pp_18928.jpg