UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Wczesnonowożytne, niderlandzkie uniwersytety w Lowanium, Lejdzie, kolegia akademickie w Antwerpii, Douai, Bredzie, Utrechcie czy w Groningen przyciągały humanistycznie uformowanych mieszkańców Rzeczypospolitej. To całkowicie zrozumiałe, skoro sposób postrzegania starożytności greckiej i rzymskiej, który na trwałe wpłynął na kulturę europejską, był w znacznym stopniu dziełem niderlandzkich intelektualistów, takich jak: Erazm z Rotterdamu, Justus Lipsjus, Ericius Puteanus i Hugo Grotius.In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakuba Rollosa

rollos_okladka.jpg

Niepublikowany do tej pory, dedykowany Janowi III rękopis wprowadza w świat barokowej symboliki, odzwierciedlając ideały XVII-wiecznej dewizy (devise), która była wykwitem kultury dworskiej, służyła autokreacji i zabawie, gloryfikacji osób i dzieł. 
Wyćwiczone w subtelnej inwencji i rebusowych zabawach umysły dworzan nie potrzebowały dla zrozumienia dewizy jej obszernej wykładni wierszem lub prozą. Wspólnota wykształcenia, szczegółowa znajomość mitologii czy heraldyki, jak również zasad posługiwania się symboliką, umożliwiały sprawne odczytanie wszelkich odniesień i aluzji. 
Podstawowym motywem zbioru jest tarcza Janiny. Pochwała Najjaśniejszego i Niezwyciężonego króla Polski Jana III daje niepowtarzalną okazję do smakowania subtelności barokowej poezji penegirycznej, a ukryte w rysunkach Johanna Jakoba Rollosa koncepty niejednokrotnie zadziwią współczesnego czytelnika.

In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakuba Rollosa, tłumaczenie Barbary Milewskiej-Waźbińskiej, wstęp i opracowanie Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 152, ISBN: 978-83-63580-53-7 

Podziel się:
Wykop Facebook
2016-06-07
42_sielanki polskie.jpg

U genezy emblematyki (artykuł, Silva Rerum)

Kiedy w 1531 r. po raz pierwszy ukazał się zbiorek znanego włoskiego prawnika i humanisty, zatytułowany dość niepozornie Emblematus libellus …

slub Jakuba Ludwika Sobieskiego 2.JPG

Dekoracja emblematyczna upamiętniająca ślub królewicza Jakuba i Jadwigi Elżbiety ks. neuburskiej (Kraków, 25 III 1691 r.) (artykuł, Silva Rerum)

Ślub królewicza Jakuba (1667-1737) z księżniczką neuburską Jadwigą Elżbietą (1673-1722) odbył się w Warszawie 25 marca 1691 r. (per procura: …

57_brama triumfalna (2) na wjazd jana iii do gdańska 1677, ryt. p. bock.jpg

Orzeł wzlatujący w niebo - emblematyczna dekoracja postumentu bramy triumfalnej (artykuł, Sobiesciana)

Gottfried Peschwitz, 1677, Biblioteka PAN w Gdańsku, Gdańsk, Polska
Kompozycja emblematyczna ujęta dwiema laurowymi gałązkami przedstawia wzlatującego ku niebu orła. Wznosi …

35_sztuka-amorki2866.jpg

Amor w emblemacie i jego staropolskie wcielenia (artykuł, Silva Rerum)

Już w tomie Emblematum libellus, którym Andrea Alciato w 1531 r. położył fundamenty pod nowy gatunek literacki – emblemat, Kupidynowi …

Wilanów_korpus głowny_m.jpg

Tarcz mu herbem (artykuł, Silva Rerum)

Zwiedzający pałac wilanowski turyści wchodzą dziś do budynku przez drzwi umieszczone w skrzydle bocznym. Goście odwiedzający dawnych mieszkańców rezydencji kierowali …