UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Patrząc na zdjęcia Tomka Sikory w naszym nowym albumie, mamy wrażenie, że uczestniczymy w niezwykłej historii: raz jest to wiktoriańska powieść grozy, fotoreportaż, pejzaż, a kiedy indziej emocjonalny pamiętnik młodej damy. Tomek Sikora dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości uczy jak szukać tego czego nie widać.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


„Jaki park zamiast plaży” – opinia muzeum

Pałac i plaża wilanów Z.Myczkowski 2011.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami muzeum do konsultacji społecznych „Jaki park zamiast plaży”.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jako instytucja powołana do sprawowania opieki nad dziedzictwem narodowym nie tylko z uwagą przygląda się pracom związanym z planowaniem przestrzennym, ale też aktywnie uczestniczy w działaniach dotyczących zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Zdajemy sobie sprawę, że kształtowanie przestrzeni jest zagadnieniem zarówno trudnym, jak i wymagającym odpowiedzialności – z błędami architektów i decydentów będą zmagać się kolejne pokolenia. Dlatego też Muzeum Pałacu w Wilanowie jako „muzeum rozszerzone” czuje się odpowiedzialne za otoczenie, w którym funkcjonuje. Szukamy dobrych wzorców, wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami z partnerskimi instytucjami, bierzemy aktywny udział w dyskusjach, które dotyczącą przestrzeni w naszym bliższym i dalszym sąsiedztwie – robimy to dla dobra naszych zwiedzających – sąsiadów, rodaków i zagranicznych gości.

Teren tzw. Plaży Wilanów jest obecnie przedmiotem debaty publicznej – 11 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzone przez Urząd Dzielnicy Wilanów konsultacje społeczne. W załącznikach przedstawiamy zbiór materiałów, które muzeum przekazało jako swój głos w dyskusji – wśród nich są dotychczasowe uwagi muzeum zgłaszane do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (obejmującego teren dzisiejszej Plaży Wilanów), a także opracowanie dotyczące zagospodarowania Osi Królewskiej i terenu Plaży Wilanów przygotowane przez Ewę Jakubowską-Smagieł, pracującą w muzeum.

Podczas spotkania informacyjnego 5 grudnia 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów z wielką radością odnotowaliśmy, że postulaty muzeum i mieszkańców są spójne – potrzeba nam więcej zieleni, odcięcia od hałaśliwych ulic i połączenia tradycji oraz nowoczesności – pałacu wilanowskiego i Miasteczka Wilanów. Mamy nadzieję, że głos mieszkańców i muzeum zostanie wysłuchany.

Więcej o konsultacjach społecznych „Jaki park zamiast plaży” tutaj.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
icom.jpg

Odpowiedzialność muzeów za pejzaż | Rezolucja ICOM (artykuł)

9 lipca 2016 w Mediolanie 31. Zgromadzenie Generalne ICOM przyjęło cztery rezolucje, w tym jedną szczególnie istotną dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Oto jej treść. Rezolucja nr 1 Odpowiedzialność muzeów za pejzaż.

Oświadczenie Muzeum ws. zagospodarowania przestrzennego rezydencji wilanowskiej (artykuł)

Oświadczenie dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z 2016 r. ws. zasad zagospodarowania przestrzennego terenu historycznej rezydencji wilanowskiej wraz z jej otoczeniem krajobrazowym.

Opinia dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ws. planowanych ingerencji w otoczenie pałacu wilanowskiego (artykuł)

Opinia Pawła Jaskanisa, dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w sprawie planowanych ingerencji w bezpośrednie otowczenie historycznej rezydencji królewskiej w Wilanowie z 15 czerwca 2015 r.

Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

Wywiad z dyrektorem Pawłem Jaskanisem ws. wilanowskiego folwarku (artykuł)

Polecamy nagranie rozmowy Cezarego Łasiczki z Pawłem Jaskanisem, dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie, z 9 kwietnia 2015 r. Paweł Jaskanis przywołał historyczne funkcje folwarku, który miał zapewniać utrzymanie królewskiego dworu na zamku w Warszawie, mówił też o współczesnych funkcjach muzeum i działaniach łączących powrót do historycznych, pierwotnych funkcji miejsca, jakim jest wilanowska rezydencja, z oczekiwaniami publiczności muzealnej.

Oświadczenie Muzeum ws. historycznego folwarku (artykuł)

Oświadczenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie historycznego folwarku wilanowskiego w związku z ofertą jego sprzedaży.