UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Wilanowski widnokrąg

W pałacu wilanowskim jak w soczewce skupia się blask sztuki europejskiej. Pierwszy gospodarz tego miejsca, król Jan III, był mecenasem sztuk i nauk. Pamięć o nim pielęgnowali kolejni właściciele, wśród nich Stanisław Kostka Potocki, polityk i kolekcjoner, który w 1805 r. utworzył w Wilanowie muzeum sztuki. Książka pomaga odczytać historie zapisane w dziełach sztuki na szerokim tle europejskiej kultury.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Książki wydane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III od 1995 r.

Zapraszamy do e-sklepu oraz księgarni w pałacu, w których można kupić wydane przez muzeum książki i wilanowskie pamiątki.

2018 r.

 • Wilanowski Informator Konserwatorski 2017, red. Tamara Przygońska, Warszawa 2018,
 • Michał Witkowski, Laquearia subter. Dekoracja malarska żółkiewskiej rezydencji króla Jana III i jej europejskie źródła, Warszawa 2018,
 • Rafał Solecki, Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność, Warszawa 2018,
 • Winckelmann - Potocki. O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, T. 3, red. Dorota Folga-Januszewska, Tomasz Chachulski, Warszawa 2018,
 • Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. Danuta Kowalewska, Agata Roćko i Filip Wolański, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Jacek Żukowski, Żądza chwały. Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego Augusta II, przekład i opracowanie naukowe Katarzyna Pękacka-Falkowska, Halina Bogusz, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”
 • Marcelina Palińska, Embarras de richesse czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Jarosław Dumanowski, Kucharz doskonały. Sekrety kuchmistrzowskie Wojciecha Wielądki, przepisy współczesne opracował Maciej Nowicki, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”
 • Charles Burney, Obecny stan muzyki w Niemczech, Niderlandach i Zjednoczonych Prowincjach albo dziennik podróży przez owe kraje, podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Jakub Chachulski, Warszawa 2018,seria „Silva rerum”
 • Paweł T. Dobrowolski, Świat ze słów: angielskie miesięczniki XVIII wieku. Media, informacja i opinia publiczna, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”

2017 r.

 • Magdalena Górska, Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Magdalena Górska, The Protector of Europe. On Graphical Theses Gloryfying Jan III Sobieski, translation Antoni Górny, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Magdalena Górska, Der Retter Europas. Über barocke Thesenblätter zur Verherrlichung des Königs Jan III. Sobieski, übersetzung Ulrich Räther, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Kirył Koczegarow, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Warszawa 2017.
 • Giovan Battista Fagiuoli, Diariusz podróży do Polski (1690–1691), opracowanie naukowe i wstęp Małgorzata Ewa Trzeciak, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688), opracowanie naukowe i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Charles Burney, Obecny stan muzyki we Francji i Italii albo Dziennik podróży przez owe kraje podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przekł., oprac. i wstęp Jakub Chachulski, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. Agata Roćko, Magdalena Górska, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Aneta Markuszewska, Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła rękopiśmienne, opracowali: Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Warszawa 2017, seria "Monumenta Poloniae Culinaria".
 • Jarzmo Ligi Świętej? Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684–1696, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Wojciech Przybyszewski, Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864, Warszawa 2017.
 • Michelangelo Palloni, malarz fresków, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2017.
 • The Early Moder Villa. Senses and Perceptions versus Materiality, ed. Barbara Arciszewska, Warszawa 2017.


2016 r.

 • Joanna Orzeł, Historia - tradycja - mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”.
 • Andrzej Witkowicz, Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”.
 • Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła drukowane, opr.: Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Warszawa 2016, seria "Monumenta Poloniae Culinaria",
 • Julia Dobrzańska, Ogrody wilanowskie. 12 pełnych przygód spacerów, Warszawa 2016.
 • Magdalena Herman, Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz, Najmłodszy przewodnik po najstarszym muzeum, Warszawa 2016.
 • In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakuba Rollosa, tłum. Barbara Milewska-Waźbińska, oprac. Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, oprac. Jerzy Dygdała, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Jarosław Pietrzak, Księżna Dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694), Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Jolanta Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016.

2015 r.

 • Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza, Warszawa 2015,
 • Codzienność dawnej Francji. Życie i rzeczy w czasach ancien regime'u, red. Michel Figeac, Warszawa 2015,
 • Dorota Folga-Januszewska, Muzeum: Fenomeny i problemy, Warszawa 2015,
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Między światem mitów i legend a współczesnością. Louis de Silvestre, nadworny malarz królów Polski z dynastii Wettynów, Warszawa 2015,
 • Jacek Gutowski, Buławy i buzdygany w Polsce XVI–XVIII wiek, Warszawa 2015,
 • Joanna Kodzik, Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych, Warszawa 2015, seria „Silva rerum”,
 • Księga pamiątkowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2002–2015, Warszawa 2015.
 • Aleksandra Majewska, Zbiory egipskie w Wilanowie, Warszawa 2015.
 • Roman Marcinek, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Warszawa 2015,
  seria „Silva rerum”,
 • Elżbieta Modzelewska, Conservation works in royal apartments, Warszawa 2015.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Hrabia St. K. Potocki – założyciel muzeum, Warszawa 2015.
 • Przestrzeń i czas. Wystawa malarstwa Alfreda, Czesława i Joanny Wieruszów-Kowalskich, redakcja Eliza Ptaszyńska, Warszawa 2015
 • Agata Roćko, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015, seria „Silva rerum”,
 • Sejfer derech ejc ha-chajim. Przewodnik po drzewie żywota, tłumaczenie, wprowadzenie i redakcja naukowa Ewa Geller, Warszawa 2015, seria "Monumenta Poloniae Culinaria",
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXII, Warszawa 2015.
 • Piotr Szpanowski, Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego, Warszawa 2015.
 • Karolina Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 2015

2014 r.

 • Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum or Collection of Dishes, edited by Jarosław Dumanowski and Magdalena Spychaj, translated by Agnieszka and Maciej Czuchra, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2014. 
 • Dorota Dias-Lewandowska, Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Mariusz Karpowicz, Andrzej Schlüter rzeźbiarz królów, Warszawa 2014.
 • Wojciech Marchlewski, Mennonici. Życie codzienne od kuchni, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, red. Dariusz Milewski, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Miłość i czas. Malarstwo Wojciecha Weissa i Aneri, katalog wystawy, oprac. Zofia Weiss, Kraków 2014.
 • Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. Agata Roćko, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Portret i czas. Twórczość Ludomira, Aleksandra i Wincentego Sleńdzińskich, katalog wystawy, oprac. Izabela Suchocka, Kraków 2014.
 • Przewodnik po Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oprac. Katarzyna Liwak-Rybak, Warszawa 2014
 • Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, red. Anna Mikołajewska, Włodzimierz Zientara, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Suplement – część 1, red. Marcin Szeląg, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2014.
 • Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, red. Bogusław Dybaś, Alois Woldan, Anna Ziemlewska, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXI, red. Joanna Paprocka-Gajek, Warszawa 2014.
 • Marcin Szeląg, Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Suplement – część 2, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2014.
 • Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, red. Bogusław Szmygin, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, PKN ICOMOS, Warszawa 2014.
 • „Wilanowski Informator Konserwatorski”, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2014.

2013 r.

 • Michał Czerenkiewicz, Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red Dorota Folga-Januszewska, Elżbieta Grygiel, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • Anna Ekielska, The Far East in Wilanów, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Sebastian Gawarecki, Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie, oprac. i wstęp Marek Kunicki-Goldfinger, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Marta Gołąbek, Konrad Pyzel, Przewodnik po wystawie „Primus inter pares”, Warszawa 2013 (wersje polska i angielska).
 • Iwona Gredka, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • Radosław Grześkowiak, Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Helena Modrzejewska – ikona stylu. Od dystansu do pokusy, katalog wystawy pokonkursowej, Maria Zielińska, Olga Skoczylas, Anna Straszewska, Warszawa 2013.
 • Mirosław Kłusek, Państwowy Bank Rolny w latach 1919–1949. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2013.
 • Roman Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695−1696, oprac. Jarosław Dumanowski, Maciej Próba i Łukasz Truściński, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2013.
 • Anna Kwiatkowska, Clocks in the Wilanów Collection, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Anna Kwiatkowska, The Toilet Set of Queen Maria Kazimiera, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Agnieszka Laudy, Microbiological Quality of Indoor Air in the Wilanów Palace Museum and its Potential Impact on the Biodeterioration of the Genoa Velvets, Warszawa 2013.
 • Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław Dumanowski, Rafał Jankowski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2013.
 • Muzeum w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej, red. Dorota Folga-Januszewska, Elżbieta Grygiel, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • Piotr Oczko, Jan Pluis, Gabinet Farfurowy w pałacu w Wilanowie. Studium historyczno-ikonograficzne, Warszawa 2013.
 • Joanna Paprocka-Gajek, The Collection of Silverware, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o Janie III, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2013, (wersje polska i angielska).
 • Jakub Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013.
 • Anna Straszewska, Strój polski w malarstwie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2013.
 • Piotr Sypczuk, Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję, Warszawa 2013.
 • Barbara Szelegejd, Czerwona i czarna kamionka oraz jej naśladownictwa w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2013, (wersje polska i angielska).
 • Barbara Szelegejd, European Glassware, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Karolina Targosz, Francuski teatr królowej Marysieńki, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce zawierająca informacje o władzy jej królów, ich elekcji i koronacji, o przywilejach szlachty, o religii, prawie, zwyczajach i skłonnościach Polaków, wraz z licznymi kwestiami godnymi uwagi, tłum. i red. Tomasz Falkowski, wprowadzenie Maciej Forycki, Warszawa 2013.
 • „Wilanowski Informator Konserwatorski”, red. Barbara Czaja-Szewczak, Tamara Przygońska, Warszawa 2013.
 • Małgorzata Wrześniak, Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XX, Warszawa 2013.

2012 r.

 • Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, wstęp i tłum. Ryszard Kasperowicz, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012.
 • Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
 • Całe srebro Rzeczypospolitej panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, red. Jacek Kriegseisen, Warszawa 2012.
 • Bernard O’Connor, Historia Polski, wstęp, opracowanie i indeksy Paweł Hanczewski, Warszawa 2012.
 • Bartłomiej Czarski, Stemmaty w staropolskich książkach, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012.
 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2012.
 • Edukacja muzealna w Polsce: sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukcji muzealnej w Polsce, red. Marcin Szeląg, NIMOZ i Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012.
 • Marta Gołąbek, In Honour of King Jan III. Heroes and Souvenirs, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012.
 • Magdalena Gutowska, David Harklay, Artur Janda, Dominika Walawender-Musz, Gwiazdy Sobiesciańskie, Warszawa 2012.
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Portret polski. Tradycja i świadomość historyczna, Warszawa 2012.
 • Inwentarz Generalny 1969 z opracowaniem, Anna Kwiatkwoska, seria „Ad Villam Novam”, tom VI, Warszawa 2012.
 • Mariusz Karpowicz, Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści, Warszawa 2012.
 • Mariusz Karpowicz, Polsko-włoskie związki artystyczne, Warszawa 2012.
 • Mariusz Karpowicz, Wileńska odmiana architektury XVIII wieku, Warszawa 2012.
 • Kazimierz odnowiony – jego zabytki i krajobraz kulturowy, red. Adam Miłobędzki, Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012.
 • Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993–2011, red. Małgorzata Zając, Warszawa 2012.
 • Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012.
 • Roman Marcinek, Sławne ziele zwane tabaką, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012.
 • Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
 • Jacek Martusewicz, Osiemnastowieczny piec kaflowy z pałacu w Wilanowie. Prace restauratorskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji pieców kaflowych, Warszawa 2012.
 • Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycja działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie 2005-2008, red. Dorota Folga-Januszewska, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
 • Jakub Pokora, Nie tylko podobizna. Szkice o portrecie, Warszawa 2012.
 • Wojciech Przybyszewski, Mistrzowie i dyletanci. Spotkania ze sztuka polską XIX wieku, Warszawa 2012.
 • Dorota Sidor, Gdzie jest wydra? czyli śledztwo w Wilanowie, rys. Aleksandra i Daniel Mizielińscy, wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XIX, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2012.
 • Barbara Szelegejd, Extraordinary Exhibits and Fascinating Curios, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012.
 • Barbara Szelegejd, European Ceramics. Gallery of Decorative Art,seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012.
 • Błażej Szyszkowski, Aleksander Kokular − malarz i opiekun kolekcji wilanowskiej, Warszawa 2012.
 • Karolina Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Warszawa 2012.
 • Urlyk Werdum, Dziennik podróży 1670–1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp i oprac. Dariusz Milewski, tłum. Dziennika wyprawy polowej 1671 Dalia Urbonaitė, Warszawa 2012.
 • Wojciech Wielądko, Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem okazując sposób poznawania, rozbierania i sporządzania różnego rodzaju mięsiwa, ryb etc., przy tym naukę dając przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół, oraz wyborze onychże używania. Tudzież robienia wódek, likworów, syropów, ciast i cukrów z francuskiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Wojciecha Wielądka, oprac. Jarosław Dumanowski i Aleksandra Kleśta-Nawrocka, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2012.
 • Wokół Wawelu – antologia tekstów z lat 1901–1909, wstęp i red. Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”,  Warszawa 2012.
 • „W Wilanowie wszystko jest mi bliskie”. Księga jubileuszowa Wojciecha Fijałkowskiego, red. Anna Ekielska, Adam Grabiński, Magdalena Gutowska, Warszawa 2012.
 • Zabytek i historia – wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. Piotr Kosiewski i Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012.
 • Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich, Krzysztof Kossarzecki, seria „Ad Villam Novam”, tom VII, Warszawa 2012.

2011 r.

 • Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, seria „Silva rerum”, Warszawa 2011.
 • Ekonomia muzeum, red. Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2011.
 • Wojciech Fijałkowski, Vademecum Wilanowa, Warszawa 2011 (wersje polska i angielska).
 • Mariusz Karpowicz, Co nam mają do powiedzenia fasady Wilanowa, Warszawa 2011 (wersje polska i angielska).
 • Katarzyna Liwak-Rybak, Przewodnik książkowy po Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska).
 • Lubomirscy w Wilanowie. Polityka i prywatność, red. Anna Ekielska, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska).
 • Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław Dumanowski, Rafał Jankowski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2011.
 • Odsiecz wiedeńska, red. Teresa Chynczewska-Hennel, Warszawa 2011.
 • Pamiętniki historii życia i czynów Jana III Sobieskiego Philippe’a Duponta, oprac. Dariusz Milewski, tłum. Beata Spieralska, Warszawa 2011.
 • Tomek Sikora, Wilanów. Genius loci, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska).
 • Twórcze miejsca, twórczy ludzie. Akademia Genius Loci w przestrzeni dziedzictwa wilanowskiego, red. Aleksander Surdej, Warszawa 2011.
 • Witkacy i inni. Katalog wystawy, red. Bożena Czubak, Warszawa 2011.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVIII, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2011.
 • Akcja Wilanów/Wilanów we wspomnieniach, Piotr Szpanowski, Krzysztof Głuchowski, seria „Ad Villam Novam”, tom V, Warszawa 2011.

2010 r.

 • Amor Polonus, czyli miłość Polaków. Katalog wystawy, red. Teresa Grzybkowska, Dominika Walawender-Musz, Zdzisław Żygulski, t. I i II, Warszawa 2010, (wersje polska i angielska).
 • Amor Polonus, czyli miłość Polaków. Minikatalog wystawy, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2010.
 • Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • Marzenna Ciechańska, Papierowe obicia ścienne w pałacu w Wilanowie. Studium portretowe. Historia, technologia i konserwacja, Warszawa 2010.
 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, wyd. II poprawione, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2010.
 • Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • Tomasz Dziubecki, Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Puławy, Białystok, Radzyń Podlaski, Lubartów w latach 1730−1760, Warszawa 2010.
 • Magdalena Górska, Barbara Milewska-Waźbińska, W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • Magdalena Gutowska, Taniec śmierci, Warszawa 2010.
 • Bartłomiej Gutowski, Portrety osobistości Rzeczypospolitej w kolekcji wilanowskiej, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2010.
 • Katarzyna Karaskiewicz, Początek języka – początek człowieczeństwa. Ewolucyjna koncepcja kultury według Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2010.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822−1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj, Warszawa 2010.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822−1914. Katalog i cenniki firmowe, DVD, Warszawa 2010.
 • Przedmioty osobliwe, niecodzienne, ciekawe, red. Barbara Szelegejd, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2010.
 • Hanna Widacka, Lech Lechistanu, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVII, Warszawa 2010.
 • Rezydencja i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Rafał Nestorow, Jakub Sito, seria „Ad Villam Novam”, tom III, Warszawa 2010.
 • Warszawskie inicjatywy budowlano- artystyczne Augusta Aleksandra Czartoryskiego w świetle materiałów archiwalnych z biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Jakub Sito, seria „Ad Villam Novam”, tom IV, Warszawa 2010.

2009 r.

 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2009.
 • Genius loci: tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2009.
 • Jerzy Gumowski, Grzegorz Laszuk, Maciej Steppa, Wilanów górą/At the top, wydawnictwo MAAR, Warszawa 2009.
 • Paweł Jaroszewski, Wilanów – pałac i park, wstęp Paweł Jaskanis, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska).
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Katalog wystawy, red. Jerzy Zmudziński, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska).
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Miniatura, red. Konrad Pyzel, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska).
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Prace konserwatorskie, red. Paweł Jaskanis, Elżbieta Modzelewska, Marya Nawrocka-Teodorczyk, Warszawa 2009.
 • The Baroque Villa, Suburban and Country Residences c. 1600–1800, red. Barbara Arciszewska, Warszawa 2009.
 • Dominika Walawender-Musz, Entrata Michała Radziwiłła do Rzymu, czyli triumf po polsku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2009.
 • Wilanowski informator konserwatorski, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2009.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVI, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2009.
 • Królewska rezydencja w Źółkwi w XVIII wieku, Tadeusz Bernatowicz, seria „Ad Villam Novam”, tom II, Warszawa 2009.

2008 r.

 • Marta Gołąbek, Ku czci króla Jana III. Bohaterowie i pamiątki, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2008.
 • Anna Kwiatkowska, Toaletka królowej Marii Kazimiery, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2008.
 • Barbara Milewska-Waźbińska, Słońce na tarczy, czyli tajemnice pałacowej fasady, seria „Silva rerum”, Warszawa 2008.
 • Maria Podlasiecka, Zygmunt Walkowski, Leszek Stanisław Zakrzewski, Warszawskie spotkania z Janem III Sobieskim, Warszawa 2008.
 • Hanna Widacka, W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści wilanowskie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2008.
 • Ad Villam Novam. Materiały do dziejów rezydencji, tom I, Warszawa 2008.

2007 r.

 • Anna Ekielska-Mardal, Daleki Wschód w Wilanowie, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Witold Dobrowolski, Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2007, (wersje polska i angielska).
 • Anna Kwiatkowska, Kolekcja zegarów. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Kolekcja sreber. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Piękno do mnie przyszło..., Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905–1912, Zofia Weiss, Warszawa 2007.
 • Barbara Szelegejd, Ceramika europejska. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Sekrety Dwóch Amorów. Zapomniane leonardiana w zbiorach wilanowskich. Problematyka konserwatorska, Warszawa 2007.

2006 r.

 • Paweł Jaskanis, Andrzej Rottermund, Anna Kwiatkowska, Anna Ekielska-Mardal, Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska).
 • Monika Kopplin, Anna Kwiatkowska, Chinois. Drezdeńska sztuka lakiernicza w Pałacu Wilanowskim, Münster 2006.
 • Tomasz Lachowski, Dawno temu w Wilanowie, Warszawa 2006.
 • Barbara Szelegejd, Wyrafinowany urok białej porcelany. Wilanowska kolekcja biskwitów, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska).
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Dominika Walawender-Musz, Madonny w Muzeum Wilanowskim, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska).
 • Śladami Prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku. Katalog wystawy, Warszawa 2006.

2005 r.

 • Artysta na wakacjach Gierymski? Stanisławski, Weiss i inni, Piotr Kopszak, Zofia Weiss, Warszawa 2005.
 • Monika Kopplin, Anna Kwiatkowska, Chinois. Dresdener Lackkunst in Schloss Wilanów, Münster 2005.
 • Kolekcja wilanowska, red. Jadwiga Mieleszko, Warszawa 2005, (wersje polska i angielska).
 • Kolekcja wilanowska – mini, red. Jadwiga Mieleszko, Warszawa 2005, (wersje polska i angielska).
 • Wilanowski informator konserwatorski. Wydanie w Roku Jubileuszowym 200-lecia Muzeum, red. Paweł Jaskanis, Warszawa 2005.

2004 r.

 • Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, red. Ewa Micke-Broniarek, Monika Ochnio, Ewa Zdonkiewicz, Warszawa 2004, (wersja polska i angielska).
 • Królewskie karety Jana III Sobieskiego. Wystawa w Oranżerii Pałacu w Wilanowie 12.09.2003 – 31.01.2004, oprac. Ewa Birkenmajer, Anna Kwiatkowska, Warszawa 2004.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XV, Warszawa 2004.

2003 r.

 • „Studia Wilanowskie”, t. XIV, Warszawa 2003.

przed 2003 r.

 • Bogowie, herosi, śmiertelnicy.../Gods, heroes, mortals... Katalog wystawy, Krystyna Gutowska-Dudek, red. Ewa Birkenmajer, tłum. Klaudyna Hildebrandt, Piotr Kopszak, Warszawa 2002.
 • Piękno za woalem czasu. Katalog wystawy, Warszawa 2001.
 • Zegary w zbiorach wilanowskich. Katalog wystawy, Warszawa 2000.
 • Boginie, Muzy, Bachantki… Katalog wystawy, Warszawa 1999.
 • Maria Żukowska, Srebra francuskie w zbiorach wilanowskich, Warszawa 1998.
 • Louis de Silvestre 1676−1760, francuski malarz Augusta II i Augusta III. Obrazy ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, Warszawa 1997.
 • Tron Pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana III Sobieskiego Króla Polskiego” w trzechsetlecie śmierci 1696−1996. Katalog wystawy, Warszawa 1996.
 • Teresa Pocheć-Perkowska, Wilanów: Galeria Portretu Osobistości Polskich, Warszawa 1995.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XII, Warszawa 1999.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XIII, Warszawa 2002.
drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook