UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_baroque villa_okładka.jpg

Tom prezentuje materiały wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się 18-20 października 2007 w pałacu wilanowskim. Spotkanie zgromadziło liczne grono badaczy z Europy i Ameryki, dzięki czemu tytułowa kwestia – wille barokowe – omówiona została w bardzo zróżnicowany, niekiedy nowatorski sposób.Laudacje, czyli jak chwalono króla Jana III Sobieskiego | warsztaty drukarskie dla dzieci i dorosłych | 14, 15 września

aktualność

Drukarnia Królewska.jpg

12 września 1683 r. rozegrała się pod Wiedniem bitwa, w której połączone siły europejskie pod wodzą polskiego króla Jana III pokonały Imperium Osmańskie.

Po wiktorii wiedeńskiej obdarzano króla zaszczytnymi określeniami. Gloryfikujące tytuły nie były fikcyjnym wymysłem pochlebców, lecz miały niekwestionowane podstawy w ówczesnej rzeczywistości i osobistych walorach króla. Na warsztatach poznamy słowne i graficzne triumfalne gloryfikacje Jana III, niektóre z nich wydrukujemy na zrekonstruowanej prasie drukarskiej. Dowiemy się także, co to jest panegiryk.

____________________________________________________________________________ 

DLA KOGO: warsztaty dla dzieci i dorosłych

KIEDY: 14 i 15 września, godz. 15

GDZIE: Drukarnia Królewska (podziemia pałacu, za szatnią)

WSTĘP: bilet edukacyjny w cenie 10 zł od osoby

Bilety do kupienia w kasie muzeum lub online


____________________________________________________________________________ 

KONTAKT
Joanna Zientek
t: 22 5442 763
m: jzientek@muzeum-wilanow.pl

Podziel się:
Wykop Facebook
Mitelli_triumf_flisowska.jpg

Echa Wiktorii Wiedeńskiej w Bolonii – Giuseppe Maria Mitelli (artykuł, Silva Rerum)

Wchodząc w sojusz antyturecki z cesarzem Leopoldem, Sobieski włączył Rzeczpospolitą do konfliktu angażującego wiele państw europejskich. Nic więc dziwnego, że …

44_wojna chocimska, płaskorzezba na attyce palacu wilanowskiego, stefan schwaner, koniec xvii wieku..jpg

Nieświeskie stulecie wiktorii wiedeńskiej (artykuł, Silva Rerum)

W sposób jak na owe czasy nietypowy obchodzono stulecie wiktorii wiedeńskiej w Nieświeżu. W tamtejszej bazylice udostępniono wszystkim chętnym cenne …

44_stulecie wiktorii wiedeńskiej 2_maly.jpg

Stulecie Wiktorii Wiedeńskiej (artykuł, Silva Rerum)

Stulecie Wiktorii Wiedeńskiej obchodzono w 1783 r. w licznych miastach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kaliszu, …

44_apoteoza wiktorii wiedeńskiej_1.jpg

Apoteoza Wiktorii Wiedeńskiej (artykuł, Silva Rerum)

Wśród licznych panegiryków, opiewających działania wojenne Jana III Sobieskiego, a w szczególności Wiktorię Wiedeńską, wysuwa się na czoło dzieło Wojciecha …