UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.

Opublikowany w 1783 roku "Kucharz doskonały" to druga wydana drukiem polska książka kucharska. Styl Wojciecha Wielądki i jego opis kuchni różni się bardzo od "Compendium ferculorum", słynnego dzieła Stanisława Czernieckiego, kuchmistrza rodu Lubomirskich i niedawno odkrytej "Mody bardzo dobrej smażenia różnych konfektów", spisanej w latach 80. XVII wieku przez anonimowego kucharza związanego z dworem Radziwiłłów.Mapa dorzecza Dunaju w dwóch częściach

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Grafika
Vincenzo Maria Coronelli, Jean-Baptiste Nolin
Paryż
1688 r.
Miedzioryt kolorowany, papier
55,5 x 65,2 cm oraz 55,5 x 65,5 cm
Wil.6108/1 oraz Wil.6108/2

mapa_dorzecza_dunaju_cz_wschodnia_fot_m_golabek.JPG

Cenny i niezwykle interesujący dokument kartograficzny, którego powstanie było skutkiem ważkich wydarzeń politycznych rozgrywających się w Europie – zwłaszcza w jej południowej części – w czwartej ćwierci XVII wieku. Mapa ukazuje tereny położone w dorzeczu Dunaju. Jej północna partia obejmuje południowe tereny Rzeczpospolitej – Małopolskę, Ziemię Chełmską, Ziemię Lwowską (tutaj zaznaczone miejscowości związane z życiem i czynami Jana III, m.in. Olesko, Pomorzany czy Chocim). Południowe rejony rejestrują obszar aż po północną część Adriatyku, a od strony wschodniej po wybrzeża Morza Czarnego. Prostokątny kartusz o dekoracyjnym obramieniu informuje o przedmiocie dokumentu: Cours du Danube Depuis sa Source Iusu’a ses Embouchures ou sont partie de l’Empire D’Allemagne et des Estates qui ont este ou qui sont encore de l’Empire du Turks en Europe; Avec Partie des Estates de la Serme. Republique de Venise… A poniżej notuje wyjaśnienia dotyczące autorstwa mapy: Dressé Par le P.(ère) Coronelli…I.B. Nolin, A Paris…1688.

W dekoracyjnej oprawie kartusza ułożone są panoplia, a na nich, ułożone zostały w układzie hierarchicznym portrety postaci historycznych, które odznaczyły się podczas wielkich konfrontacji chrześcijaństwa z Imperium Ottomańskim pod koniec XVII wieku.  Konsekwencją tych starć było zawiązanie układu wymierzonego przeciw ekspansji Islamu w Europie – podpisanej w Linzu 1684 roku Ligii Świętej. Grupę portretów wieńczy wizerunek głównego inspiratora porozumienia – papieża Innocentego XI. Tuż pod nim, czytelnie wyróżnieni, po stronie prawej król Polski Jan III, po lewej cesarz austriacki Leopold I. Kolejne cztery portrety upamiętniają reprezentantów pozostałych uczestników Ligii Świętej, między innymi dożę weneckiego. Mapa z wielu względów jest bardzo wartościowym uzupełnieniem kolekcji wilanowskiej, jako główne nasuwają się jednak dwa. Pierwszy odnosi się do dokumentacji specyficznej dla danego momentu dziejowego atmosfery politycznej jaka panowała w tym czasie w Europie, kiedy to Jan III odgrywał niepoślednią rolę na arenie międzynarodowej. Drugi wiąże się bezpośrednio z autorstwem mapy – postacią kartografa, Vincenzo Marią Coronellim (1650-1718).
Ów franciszkański mnich osiadły w Wenecji to sławny założyciel pierwszego w świecie towarzystwa kartograficznego, Accademia Cosmografica degli Argonauti. Do jej członków i dobrodziejów należał sam Jan III. Nie znamy dziś dokumentacji, która informowałaby o posiadaniu przez króla-mecenasa rzeczonej mapy Coronellego i Nolina. Możemy jednak przypuszczać, że z uwagi na wszechstronne zainteresowania Sobieskiego i jego kontakty ze środowiskiem kartograficznym, jak również z racji przedmiotu mapy, była mu ona dobrze znana.

ZAKUP DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Marta Gołąbek

Logo MKiDN

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
astrolabium_fot_w_holnicki.jpg

Astrolabium (karta katalogowa kolekcji, Kolekcja)

Astrolabium jest jednym z najstarszych instrumentów nawigacyjnych. Nazwa przedmiotu pochodzi od dwóch greckich słów: rzeczownika astron („gwiazda”) i czasownika labein …

63_chinski i po kons 2   14491.jpg

Chińskie żaby w Wilanowie (film)

Jak chińskie żaby znalazły się w pałacu w Wilanowie? Kultura i sztuka Orientu fascynowały mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wpływy wschodnie widoczne były w nie tylko w stroju noszonym przez szlachciców w XVII i XVIII wieku, lecz także w dekoracji wnętrz, a zwłaszcza w obyczajach. W pałacu wilanowskim są niezwykłe Pokoje Chińskie, a w nich kolekcja zagadkowych przedmiotów, o których opowiada film.

44_03_beauplan.jpg

Mapy, mapy, mapy (artykuł, Silva Rerum)

Działalność Wilhelma de Vasseur de Beauplana jako autora map należy do najznakomitszych osiągnięć kartografii XVII-wiecznej Europy. Jego mapy, opracowane na …