UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, siostra króla Jana III, była niezwykłą osobą, aktywną w kręgu rodzinnym i w sferze publicznej, patronką artystów i fundatorką licznych dzieł sztuki. Książka Jarosława Pietrzaka znakomicie i wielowymiarowo przedstawia postać magnatki na tle zmieniających się warunków politycznych i społeczno-gospodarczych oraz przemian obyczajowych w XVII w., z jednoczesnym odwołaniem do doświadczeń kobiet należących do jej grupy społecznej. Autor wykorzystał archiwalia litewskie, rzymskie, ukraińskie, białoruskie, francuskie i – w szerokim zakresie – polskie, dzięki czemu prezentowana czytelnikowi pierwsza biografia Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej jest wartościowa poznawczo, dojrzała warsztatowo, a przy tym bardzo zajmująca.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Migane spotkania muzealne

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza grupy szkolne ze wszystkich typów szkół i w każdym wieku do udziału w lekcjach muzealnych. Lekcje muzealne to fantastyczna alternatywa tradycyjnego zwiedzania, przystosowana merytorycznie i metodycznie do poziomu i potrzeb grup szkolnych.

Zachęcamy do łączenia lekcji muzealnych z niezwykle atrakcyjnymi warsztatami historycznymi i lekcjami przyrodniczymi. Szeroka i dobrze przemyślana oferta edukacyjna Muzeum Pałacu w Wilanowie pozwala zaplanować ciekawy i urozmaicony dzień w letniej rezydencji króla Jana III.
Lekcje muzealne w Wilanowie to sztuka, historia, kultura, natura i tradycja.
Zaplanuj wizytę w Wilanowie zgodnie z własnymi preferencjami!

LEKCJE MUZEALNE
Zajęcia prowadzimy na wybranych częściach ekspozycji stałej w pałacu albo w parku – zależnie od tematu lekcji. Lekcje muzealne są świetną i rekomendowaną alternatywą dla zwiedzania dla grup szkolnych w każdym wieku, podczas których poznajemy pałac pod wybranym kątem.
Do wyboru są lekcje o tematyce historycznej oraz przyrodniczej.

WARSZTATY
Służą pogłębieniu wiedzy w zakresie wybranego tematu. Odbywają się one w sposób stacjonarny (w wybranej sali, w namiocie edukacyjnym rozstawionym w parku lub w sali edukacyjnej w Wozowni). Zależnie od tematu warsztaty mogą też być prowadzone na ekspozycji muzealnej. Do wyboru są warsztaty o tematyce historyczne zne oraz przyrodniczej.

Na życzenie wszystkie zajęcia będą tłumaczone na PJM lub System Językowo-Migowy oraz są dostępne dla osób czytających z ust.

Zajęcia dla określonej grupy wiekowej można wybrać z listy na tej stronie.

Tam również można znaleźć wiele informacji o tym, jak przygotować się do zajęć, czym kierować się przy wyborze tematu lekcji, jak zamówić lekcję. Można tam też zapoznać się z wykorzystywanymi w czasie lekcji materiałami oraz pobrać scenariusze lekcji do realizacji w szkole.

Informacje o pełnej ofercie dla osób z niepełnosprawnością słuchu:
Marta Walewska
e-mail: mwalewska@muzeum-wilanow.pl

Serdecznie zapraszamy!

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook