UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Druga część dziennika, poświęcona podróży po terenach dzisiejszych Niemiec, Austrii, Czech, Belgii i Holandii, poza relacjami z niezliczonych wydarzeń muzycznych, w których dane było uczestniczyć autorowi – koncertów publicznych i prywatnych, przedstawień operowych czy wykonań muzyki kościelnej – przynosi też opisy spotkań Burneya z najważniejszymi przedstawicielami świata muzyki.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Nagrody

28_sybilla2009.jpg

W ostatnich latach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie było wielokrotnie nagradzane za swoje działania i osiągnięcia. Poniżej prezentujemy najważniejsze wyróżnienia:

Projekt EPICO (European Protocol in Preventive Conservation) otrzymał Nagrodę Unii Europejskiej Europa Nostra 2018 w kategorii badań naukowych. miał na celu opracowanie uniwersalnej metodologii służącej opiece prewencyjnej nad kolekcjami eksponowanymi w siedzibach historycznych i muzeach rezydencjalnych. W latach 2015–2017 badacze z Wersalu, Venaria Reale i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracujący w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE) analizowali związek między stanem zachowania obiektów zabytkowych a środowiskiem, w jakim one się znajdują, biorąc pod uwagę architekturę, wystrój wnętrz i warunki klimatyczne oraz społeczną i edukacyjną rolę historycznej rezydencji.

Królewski Ogród Światła zdobył wyróżnienie w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny 2017. Polska Organizacja Turystyczna przyznała Złoty Certyfikat, 10 certyfikatów i tylko jedno wyróżnienie – właśnie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za Królewski Ogród Światła. W finale konkursu brało udział 45 atrakcji turystycznych z całego kraju.

Program edukacyjny „Scriptorium Villa Nova” został ponownie nagrodzony w konkursie na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0–14 lat w Warszawie, organizowanym przez portal Czasdzieci.pl. Nagrodę Słoneczniki 2017 (w głosowaniu rodziców) zdobyły nasze cykliczne kursy kaligrafii: „Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka”.

Program edukacyjny „Scriptorium Villa Nova” otrzymał Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej 2016 w kategorii: Instytucje artystyczne i muzea (II miejsce). Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 12 października 2016 r. w nowo otwartym Centrum Kreatywności przy ul. Targowej.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zajęło II miejsce w konkrsie Lodołamacze 2016 w kategorii Instytucje za „szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”. Zdaniem kapituły działalność naszego muzeum na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2015 r. podczas I Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami otrzymało tytuł Ambasadora Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie to ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ponieważ zostało przyznane przez środowisko niezwykle wymagające i jednocześnie najbardziej kompetentne do oceny działań na rzecz dostępności – przez osoby z niepełnosprawnościami oraz organizacje pozarządowe.

Program „Goście Gościom” otrzymał trzecią nagrodę w konkursie „Wierzba”, w kategorii „Najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2015 roku”.

Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii ochrona dziedzictwa. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 29 maja 2014 roku w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie uhonorowano statuetką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za realizację projektu „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) w kwocie 21 mln zł – 21 listopada 2013.

Wystawa „Primus inter pares” wygrała Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2013 w kategorii wystawy historyczne i arechologiczne. Był to XXXIV konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniający najlepsze i najważniejsze wydarzenia w polskich muzeach. Wystawa odbyła się w dniach 23 kwietnia – 8 grudnia 2013 r.

Rozprawa doktorska Bartłomieja Czarskiego, na której podstawie muzeum wydało tom „Stammaty w staropolskich książkach”, została wyróżniona w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską za lata 2011–2013 dotyczącą epoki baroku. Praca „Stemmata w ramie wydawniczej druków z okresu staropolskiego – studium zjawiska” została napisana pod kierunkiem prof dr hab. Barbary Milewskiej-Waźbińskiej.

Książka „Portret polski. Tradycja i świadomość historyczna” autorstwa Krystyny Gutowskiej-Dudek, wieloletniej opiekunki zbioru malarstwa w wilanowskim muzeum, została wyróżniona w konkursie na Nagrodę KLIO 2013 w kategorii edytorskiej. Autorem projektu graficznego jest prof. Maciej Buszewicz.

Seria książkowa „Akademia Zarządzania Muzeum” otrzymała I nagrodę w konkursie „Muzeum widzialne” organizowanym przez NIMOZ i STGU w kategorii wydawnictwa książkowe i multimedialne oraz została wyróżniona na stronie Editorial Design Served przez międzynarodowy serwis Behance.net – 2013.

Dwa programy edukacyjne otrzymały nagrodę Słoneczniki 2013: Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka – w kategorii: JĘZYK – czytanie, pisanie, mówienie, wrażliwość literacka oraz Beagle – jeden rok z życia drzewa – w kategorii PRZYRODA – rozumienie praw przyrody, wrażliwość ekologiczna, umiejętności badawcze, klasyfikacyjne.

Wilanowski kalendarz otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepszą fotografię w ramach IX Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy Vidical 2013.

Książka „Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie” Anety Markuszewskiej została wyróżniona Nagrodą im. Ks. Prof. Hieronima Feichta przyznawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich w marcu 2013.

Wilanowski kalendarz otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepszą typografię w ramach VII Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy Vidical 2011.

Książka „Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej” została wyróżniona nagrodą Academia podczas piątej edycji Targów Książki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA 2011.

Książka „Platery warszawskie w latach 1822-1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj” zdobyła II miejsce w kategorii najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2010 r. przez placówkę muzealną posiadającą siedzibę na Mazowszu w konkursie na Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” 2011.

Wystawa „Święto baroku” zdobyła I miejsce w kategorii najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu w IV Edycji Konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” 2010.

Nowa edycja książki „Compendium Ferculorum albo zebranie potraw” otrzymała wyróżnienie w Nagrodzie Klio 2010.

Pałac w Wilanowie zwyciężył w plebiscycie 7 cudów Warszawy organizowanym przez serwis Moje Miasto. Konkurs zakończył się 13 grudnia 2009 r.

Projekt „Innowacyjna oferta edukacyjna” otrzymał nagrodę w kategorii programy edukacyjne i oświatowo-wychowawcze w konkursie Sybilla 2009.

Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pokojach Chińskich i Myśliwskich wykonane w ramach projektu „Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce Muzeum Sztuki - Muzeum Pałac w Wilanowie” otrzymały Grand Prix w konkursie Sybilla 2007. Więcej – tutaj.

Projekt „E-learning. Multimedialny projekt edukacyjny Muzeum Pałacu w Wilanowie” otrzymał II nagrodę w kategorii programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne w konkursie Sybilla 2007.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Baroque Villa, Suburban and Country Residences, c. 1600-1800” otrzymała III nagrodę w kategorii osiągnięcia z zakresu działalności naukowej w konkursie Sybilla 2007.

Prace badawcze, konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji Pałacu w Wilanowie od strony dziedzińca otrzymały I nagrodę w kategorii dokonania z zakresu konserwacji w konkursie Sybilla 2006.

Wystawa „Wyrafinowany urok białej porcelany. Wystawa wilanowskiej kolekcji biskwitów” otrzymała wyróżnienie w kategorii wystawy sztuki w konkursie Sybilla 2006.

Książka „Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego” otrzymała I nagrodę w kategorii publikacje w konkursie Sybilla 2006.

Książka „Kolekcja wilanowska” otrzymała III nagrodę w kategorii publikacje w konkursie Sybilla 2005.

Za wieloletnią współpracę z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie w przywracaniu świetności rezydencji królewskiej oraz konsekwentny współudział w kształceniu kadr konserwatorskich Muzeum otrzymało Medal Bohdana Marconiego w 2005 r.

IV edycja programu edukacyjnego „Wilanów znany – nieznajomy. Cztery pory roku” otrzymała Wyróżnienie w kategorii Programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne w konkursie Sybilla 2002.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook