Obraz Jana III Sobieskiego w publicystyce XVII w. – propaganda królewska kontra propaganda opozycji
Tematy:






Źródła pochodzenia:



Typ:



Sortowanie:






Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Obraz Jana III Sobieskiego w publicystyce XVII w. – propaganda królewska kontra propaganda opozycji Anna Czarniecka