UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Ochrona zabytków w czasie prac remontowych

ochrona-zabytkow-pomiar-warunkow-fot-e-modzelewska (1).jpg

Prowadzone obecnie prace remontowe na piętrach i dachach galerii ogrodowych wymagają dużej uwagi ze względu na szkodliwość dla innych miejsc Muzeum. Ochronie podlegają w szczególności cenne freski, które pokrywają ściany i stropy sąsiednich, zabytkowych pomieszczeń, oraz znajdujące się w nich sztukaterie i okładziny ścienne. Wiele z tych obiektów przeszło gruntowne konserwacje w ostatnich latach – w efekcie udało się odtworzyć ich unikalny charakter.

Chronione są również niewielkie gabinety w korpusie pałacu oraz wejścia do klatek schodowych, prowadzące do Sali Uczt – zostały one na czas remontu odizolowane specjalnymi przegrodami. Aby ułatwić przemieszczanie się pomiędzy południową i północną galerią, zbudowano specjalne korytarze komunikacyjne. Pomimo wszelkich starań całkowite odseparowanie pomieszczeń od prac technicznych jest niemożliwe.

Utrzymanie stałych warunków klimatycznych, których wymagają budowle historyczne, to problematyczny proces ze względu na utrudniony przepływ powietrza. Właśnie dlatego zespół konserwatorski od samego początku prac remontowych prowadzi wzmożoną kontrolę pomieszczeń na piętrze pałacu. Dwa razy w ciągu dnia pracownicy dokonują przeglądu odgrodzonych przestrzeni i sprawdzają stan zachowania wystroju wnętrz. Zbierają pomiary temperatury oraz wilgotności, poprzez zamontowane w wybranych miejscach urządzenia. Cyklicznie kontrolowany jest również stan zanieczyszczenia powietrza oraz stan mikrobiologiczny zabytkowych powierzchni.

Gdy warunki środowiska odbiegają niepokojąco od norm, np. poziom wilgotności jest zbyt wysoki lub dochodzi do skroplenia pary wodnej na ścianach i glifach okiennych, podejmuje się odpowiednie interwencje. Należy do nich m.in. zastosowanie urządzeń modyfikujących klimat oraz wdrożenie innych, doraźnych rozwiązań dla ustabilizowania sytuacji. Pomiędzy pracownikami technicznymi Muzeum oraz wykonawcami prac na bieżąco konsultowane są zalecenia konserwatorskie i uwagi dotyczące zagrożeń – wszystko po to, by cenne zbytki pozostały w nienaruszonym stanie.

logotypy POIiŚ3

Podziel się:
Wykop Facebook
2019-04-24
remontu-pietra-poiis-fot-kpyzel.jpg

Trwa remont na piętrze pałacu (artykuł)

W marcu 2019 roku zadanie „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego” weszło w decydującą fazę …

Galeria portretu staropolskiego na piętrze pałacu wilanowskiego, fot. Zbigniew Reszka.jpg

Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego w 2018 roku przez pryzmat zamówień publicznych (artykuł)

Dział Zamówień publicznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie już z początkiem br. rozpoczął intensywne przygotowania do udzielenia zamówienia …

Markoniówka.jpg

Jak dbać o dzieła sztuki (artykuł, Silva Rerum)

Ważną rolą muzeów jest wypracowanie standardów opieki nad dziełami sztuki oraz ich propagowanie. Dziedzina, która się tym zajmuje, to konserwacja …