UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej – projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa drogi pożarowej wraz z infrastrukturą techniczną."

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na: Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej – projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa drogi pożarowej (zwana: drogą południową) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania i z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu.
Znak sprawy: KF.AZ.2401.14.JM.2018
Przedmiot zamówienia:  usługi

25 października 2018 r. opublikowano:

29 października 2018 r. opublikowano:

05 listopada 2018 r. opublikowano:

13 listopada 2018 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook