UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Opracowanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu barier uniemożliwiających sforsowanie ich za pomocą pojazdu ciężarowego i przedostanie się na teren Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie-postępowanie powtórzone

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. ZNAK SPRAWY: KF.AZ.2401.9.JM.2018

03 lipca 2018 r. opublikowano:

06 lipca 2018 r. opublikowano:

10 lipca 2018 r. opublikowano:

27 lipca 2018 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook