UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Praca na stanowisku biletera | zgłoszenia do 26 sierpnia

pałac_baner_echy.jpg

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie poszukuje współpracownika do Działu Obsługi Publiczności na stanowisko: bileter.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, początkowo na 4 miesiące z możliwością przedłużenia;
 • pracę w elastycznym wymiarze godzin;
 • możliwość udziału w kursie ECHOCAST;
 • możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia w prestiżowej instytucji kultury.

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • kontrola biletów wstępu do parku oraz na wydarzenia kulturalne, w tym z zakresu edukacji muzealnej, na terenie muzeum;
 • obsługa skanerów ręcznych;
 • pomoc zwiedzającym przy obsłudze automatów biletowych;
 • opieka nad automatami biletowymi i kontakt z serwisem;
 • dozór stanu druków ulotnych;
 • udzielanie informacji o pałacu i parku oraz wydarzeniach w muzeum.

Wymagania:

 • obowiązkowość i cierpliwość;
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom A2);
 • wysoka kultura osobista oraz komunikatywność.


Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość innych języków obcych (poziom podstawowy);
 • wiedza o pałacu i ofercie edukacyjnej;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • chęć związania się z instytucją na dłuższy okres.


Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać do 26 sierpnia 2019 r. mejlowo na adres: rekrutacja.dop@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,
02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – kontrola biletów).

W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji skontaktujemy się po 26 sierpnia 2019 r.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych


Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

Godziny otwarcia (artykuł)

Pałac, wystawy stałe i ekspozycje czasowe są zamknięte dla zwiedzających w następujące dni: Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało, 15 sierpnia, od 1 do 30 listopada, 24, 25 i 26 grudnia 2019 r.

sypialnia_krolowej_baner.jpg

Co można zobaczyć w pałacu (artykuł)

Kiedy w 1676 roku Jan Sobieski przyjął godność królewską i jako Jan III zasiadł na tronie, siedzibą jego dworu stał …

7. Ogród barokowy na tarasie górnym.jpg

Co można zobaczyć w parku (artykuł)

Od powstania królewskiej rezydencji w Wilanowie przywiązywano dużą wagę do wyglądu jej otoczenia. Choć kształtowano ją zawsze zgodnie z obowiązującą...

Ogród włoski na tarasie górnym, fot. W. Holnicki.jpg

Historia parku (artykuł)

W czasach Jana III równolegle do budowy wilanowskiego pałacu trwało zakładanie pięknych ogrodów, folwarku wraz z budynkami gospodarczymi oraz zwierzyńca.