© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.06.2018

Praca w księgarni muzealnej | zgłoszenia do 24 czerwca

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje komunikatywnej i pogodnej, lubiącej książki osoby do pracy w księgarni muzealnej.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • promowanie oraz sprzedawanie wydawnictw i pamiątek muzealnych w księgarni;
 • telefoniczny oraz mejlowy kontakt z klientem na wszystkich etapach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • wystawianie faktur sprzedaży i przygotowywanie książek do wysyłki;
 • udział w targach książki i innych wydarzeniach związanych z promocją czytelnictwa, a w szczególności publikacji muzealnych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub statusu studenta;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole;
 • sumienności, terminowości;
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej.

Oferujemy:

 • umowę zlecenia ze stawką godzinową 16 zł brutto;
 • elastyczny czas pracy;
 • pracę w wyjątkowym miejscu – w pałacu, historycznej rezydencji królewskiej, w młodym i zaangażowanym zespole ludzi lubiących książki.

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: tbogdziewicz@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – Księgarnia).

Na ogłoszenia oczekujemy do  24 czerwca 2018 roku.

Z kandydatkami/kandydatami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji skontaktujemy się do dnia 30 czerwca 2018 roku.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym - odrębnie na oba ze wskazanych powyżej celów.
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych do momentu odwołania zgody.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.