© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.09.2019

Seminarium Forum Edukatorów Muzealnych „Wydarzenia wielkoskalowe – wydarzenia edukacyjne?” | zgłoszenia wystąpień | do 15 września

Muzeum Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Stowarzyszenie Forum Edukatorów Muzealnych serdecznie zapraszają na seminarium „Wydarzenia wielkoskalowe – wydarzenia edukacyjne? Jak kreować wydarzenia dla masowego odbiorcy w muzeum – dobre praktyki”.

Wydarzenia edukacyjne o charakterze wielkoskalowym są coraz częstszą formą kontaktu z szeroką publicznością stosowaną przez muzea. Organizowane są w ramach zarówno imprez inicjowanych przez samorządy (np. Noc Muzeów, święta miasta, gminy dzielnicy, dożynki), jak również przez same muzea w związku z wydarzeniami powiązanymi bezpośrednio z misją instytucji.

Masowy charakter tych wydarzeń, a zatem duże uczestnictwo publiczności, daje instytucjom możliwości do promocji swojej działalności oraz docierania do różnych, często nowych grup odbiorców.

Czy jednak wydarzenia wielkoskalowe mogą jednocześnie mieć walory edukacyjne? Jak wyznaczyć standardy, aby były one spójne z misją instytucji kultury? Czy warto inwestować w organizację takich wydarzeń? Jakie mogą być ich korzyści, a jakie są zagrożenia? Jak przygotować takie wydarzenie, aby zachować zasady bezpieczeństwa?

Tej problematyce chcielibyśmy poświecić kolejne seminarium Forum Edukatorów Muzealnych, które odbędzie się 19 listopada br. w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Program seminarium „Wydarzenia wielkoskalowe – wydarzenia edukacyjne?” zakłada sesję referatów oraz panel dyskusyjny, w efekcie którego zebrane zostaną przykłady rekomendowanych rozwiązań przy organizacji wydarzeń masowych.

Wybrane zagadnienia seminarium obejmują tematy:

  • Czy wydarzenie wielkoskalowe może być jednocześnie edukacyjnym?
  • Noc Muzeów – festyn czy edukacja?
  • Bezpieczeństwo wielkoskalowego wydarzenia edukacyjnego.
  • Dobre praktyki i porady.
  • Kim jest odbiorca wydarzenia wielkoskalowego?

Organizatorzy planują publikację elektroniczną materiału pokonferencyjnego w ramach planowanego poradnika „Edukacja w muzeum – instrukcja obsługi”.

Zapraszamy do przesyłania propozycji tematów wystąpień wraz z abstraktami.

Wyboru spośród abstraktów dokona Komitet Programowy Seminarium. O zaakceptowaniu wybranych wystąpień poinformujemy drogą mailową.

INFORMACJE:

Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wystąpień wraz z abstraktami na adres:
konferencja@muzeum-wilanow.pl

Ważne daty:

Zgłoszenia wystąpień przyjmowane będą do 15 września 2019 r. Ogłoszenie informacji o przyjęciu wybranych wystąpień do 30 września 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko, afiliację, tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1000 znaków).

Opłata konferencyjna dla uczestników konferencji: 50,00 zł
(nie dotyczy prelegentów)

Po 30 września 2019 r. ogłoszony zostanie program seminarium oraz rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń uczestnictw biernych w seminarium.

Kontakt w sprawie seminarium: konferencja@muzeum-wilanow.pl

logotypy