© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Test wiedzy o Wilanowie | 25–27 maja

Sprawdź swoją wiedzę o Wilanowie! Przekonaj się, czy znasz wszystkie tajemnice królewskiej rezydencji. Przed przystąpieniem do testu skorzystaj z kursu poświęconego historii wilanowskiej rezydencji, jej kolekcji i ogrodom, który przygotuje Cię do kompetentnego oprowadzania po muzeum.

Test adresowany jest do: 

• przewodników miejskich,

• przewodników terenowych,

• pilotów grup,

• nauczycieli,

• wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość Wilanowa i uzyskać od muzeum pisemne potwierdzenie tej wiedzy.

Jakie korzyści przyniesie przystąpienie do testu?

 Nieograniczony dostęp (do momentu zdania egzaminu) do materiałów online, zawierających kompendium wiedzy dotyczące historii rezydencji oraz symboliki dekoracji wnętrz i fasad pałacu, a także ogrodów.

Po zaliczeniu testu na minimum 80 proc. – umieszczenie Państwa danych kontaktowych (imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon kontaktowy, język obcy oraz numer legitymacji przewodnickiej, jeśli jest) na liście prezentowanej na muzealnej stronie internetowej.

Potwierdzenie Państwa wiedzy, przydatne w kontaktach z klientami.

• Dwa bezpłatne wstępy do pałacu i parku na czas przygotowania do testu (uczestników kursu będziemy prosili o zgłaszanie się do kasy po odbiór bezpłatnych wejściówek). 

Kolejna edycja testu: 25–27 maja 2018 r.

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia pod adresem: przewodnicy@muzeum-wilanow.pl

Materiały do nauki zostaną udostępnione 27 kwietnia 2018 r.

Koszt przystąpienia do testu: 200 zł. 

Wpłaty prosimy wnosić na konto: 93 1130 1017 0020 1226 4720 0001 z dopiskiem „Test wiedzy o Wilanowie”.

W mailu zgłoszeniowym prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji testu kompetencyjnego dla przewodników oraz, w przypadku pozytywnego wyniku testu, na publikację moich danych osobowych na stronie internetowej Muzeum.

_______________________________________________________________________________

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.  Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji testów kompetencyjnych dla przewodników, rozliczania opłat za testy oraz prowadzenia ewidencji przewodników na stronie internetowej Muzeum. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.