UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_baroque villa_okładka.jpg

Tom prezentuje materiały wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się 18-20 października 2007 w pałacu wilanowskim. Spotkanie zgromadziło liczne grono badaczy z Europy i Ameryki, dzięki czemu tytułowa kwestia – wille barokowe – omówiona została w bardzo zróżnicowany, niekiedy nowatorski sposób.Projekt a zamówienia publiczne

Pałac w Wilanowie od strony ogrodu, fot. W. Holnicki.jpg

To głównie dzięki zamówieniom publicznym realizowane są poszczególne zadania projektu o nazwie: „Restauracja 
i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. Stanowią zatem jeden z ważniejszych aspektów zadania, realizowanego w ramach programu Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jest to już trzeci projekt realizowany w ramach POiŚ W Muzeum Pałacu Króla Jana III  w Wilanowie, o dużym stopniu zróżnicowania i skomplikowania.

Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków programów europejskich charakteryzują się większymi obostrzeniami, niż to jest w przypadku procedur krajowych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłonienie wykonawcy wymaga od Zamawiającego niebywałej skrupulatności oraz bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązujących dyrektyw unijnych oraz wytycznych do projektu. Zatem tylko rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pozwala Zamawiającemu, w tym przypadku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, uzyskać zaplanowany efekt, przyczyniając się do realizacji konkretnego celu.

W ramach wspomnianego projektu realizowanych jest m.in. dziewięć zadań, których wykonanie powierzono podmiotom, wyłonionym w drodze zamówień publicznych. Są to tak istotne obszary, jak np. pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru nad robotami budowlanymi polegającej na zarządzaniu inwestycjami.

W ramach zamówień publicznych wyłoniono też wykonawców dla takich zadań, jak konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie, wykonanie dokumentacji fotogramterycznej trzech pomieszczeń pałacu, w tym skanowania laserowego fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej w projekcie, realizacja dwóch filmów dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – filmu pokazującego percepcję zabytkowych wnętrz pałacu dla zwiedzających (wersja językowa: polska, angielska) oraz filmu dokumentującego realizację i efekty projektu (wersja językowa: polska, angielska), prace konserwatorskie przy dekoracjach malarskich i rzeźbiarsko-sztukatorskich  na sklepieniach i fasadach Galerii Ogrodowych i Lapidarium wraz z zabezpieczeniem tych dekoracji przed działaniami konserwatorsko-remontowymi na I piętrze galerii, konserwacja czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii oraz modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu.

Dwa postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały w trakcie projektu unieważnione. Powodem w obu przypadkach było przekroczenie kwoty przeznaczonej przez muzeum na realizację zamówienia. Chodziło o zadania związane z wykonaniem trójwymiarowej dokumentacji wybranej kolekcji zbiorów oraz robót remontowych i zabezpieczających w budynku Oranżerii. Postępowania zostały rozpisane ponownie i za drugim razem udało się wyłonić wykonawców. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego w zakresie modernizacji i przebudowy sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu.

Wszystkie informacje na temat postępowań przetargowych, będących w toku, można odnaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pod adresem: http://wilanow-palac.pl/bip

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
prace_przy_herkulesach1.jpg

Prace przy Herkulesach (artykuł)

Od lipca 2017 roku trwają prace konserwatorskie przy barokowych figurach Herkulesów wraz z ich rzeźbionymi postumentami. Zadanie będzie realizowane przez …

Ogród Północny 02.jpg

Trwa remont północnej części dachu (artykuł)

Październik 2017 roku: wykonawcy usunęli już z dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie starą, bardzo zniszczoną miedzianą blachę, pochodzącą z …