UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy japońskiej tarczy eksportowej z ok. połowy XVII wieku wykonanej w technice laki orientalnej (urushi, maki-e, nashiji) na skórze

Zamówienie publiczne na usługi z zakresu działalności kulturalnej o którym mowa w art. 4d ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp prowadzone w ramach przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pn. Nowa Ekspozycja przy Gabinetach Chińskich - przywrócenie pamięci o kolekcjach St. Kostki Potockiego i jego potomnych.

Znak sprawy: KF.AZ.2401.14.AZ.2019

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook