UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Przetarg nieograniczony na Realizację dwóch filmów

Przetarg nieograniczony: Realizacja dwóch filmów dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - filmu pokazującego percepcję zabytkowych wnętrz pałacu przez zwiedzających (wersja językowa: polska, angielska) oraz filmu dokumentującego realizację i efekty projektu (wersja językowa: polska, angielska)  w ramach projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultur, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook