UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Rada Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2016–2020

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, została powołana Rada Muzeum na piątą, czteroletnią kadencję (2016-2020).

Członkowie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie:

dr hab. Barbara Arciszewska
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Bachan
Dyrektor
Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Antoni Chrościcki
Instytut Historii Sztuki UW
Komitet Nauk o Sztuce PAN

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Dyrektor
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

dr Elżbieta Hibner
Prezes
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP

Jan Eugeniusz Lubomirski-Lanckoroński
Prezes
Fundacja Książąt Lubomirskich

ks. prałat dr Waldemar Robert Macko
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Anny w Wilanowie

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Dariusz Milewski
Instytut Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Purchla
Dyrektor
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Ludwik Rakowski
Burmistrz
Urząd Dzielnicy Warszawa-Wilanów

dr Dariusz Sobkowicz
Zastępca Dyrektora
Instytut Adama Mickiewicza

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
Muzeum–Zamek w Łańcucie

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań.drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook

Misja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III i istniejącym od 1805 r. muzeum Stanisława Kostki Potockiego. Udostępniając je publiczności, nowocześnie edukuje o czasach obu patronów i kultywuje wartości tradycji staropolskiej. Kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe kulturowe i przyrodnicze.

Statut Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

Obowiązujący statut został nadany Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 …