UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznych linii kablowych łączących rozdzielnicę RNN-2 i RNN-1 w pomieszczeniu nN stacji ST6480 z rozdzielnicą RGK i RPPOŻ (csp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego np.

Roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznych linii kablowych łączących rozdzielnicę RNN-2 i RNN-1 w pomieszczeniu nN stacji ST6480 z rozdzielnicą RGK i RPPOŻ (csp) w przebudowywanym budynku Kuchni Królewskiej

Znak sprawy: KF.AZ.2401.2.AZ.2019

opublikowano 05.03.2019 r.

opublikowano 12.03.2019 r.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook