UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Duch tego narodu został tam tak celnie oddany, że nawet zdaniem samych Polaków nie można ich odmalować bardziej naturalnymi kolorami” – to zdanie francuskiego znawcy dziejów powszechnych o dziele de Tende’a można uznać za najlepszą zachętę do przeczytania książki. Wnikliwość i celność opisów staropolskiego świata sprawiają, że to źródło jest bardzo wartościowe dla specjalistów, a ciekawe dla wszystkich zainteresowanych przeszłością. Przy lekturze co jaskrawszych opisów warto pamiętać, jak duży wpływ miała „Relacja...” na kształtowanie się zachodnioeuropejskich stereotypów o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pomnik konny Jana III Sobieskiego z Galerii Południowej w trakcie prac konserwatorskich, 2004 r., fot. A. Indyk. Skan z negatywu kolorowego

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, fot. A. Indyk

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie