UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pomnik konny Jana III Sobieskiego z Galerii Południowej po zakończeniu prac konserwatorskich, 2005 r., fot. Z. Reszka. Skan z diapozytywu

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie