UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii „Ad villam novam”, „Inwentarz Generalny 1696” rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pomnik konny Jana III Sobieskiego z Galerii Południowej po zakończeniu prac konserwatorskich, 2005 r., fot. Z. Reszka. Skan z diapozytywu

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie