UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_ksiazka chinska mala.jpg

Dalekowschodnia porcelana i wyroby z laki oraz przedmioty produkowane w Europie na wzór chińskich i japońskich lub dekorowane „w stylu chińskim” zdobiły wnętrza pałacu w Wilanowie od początku jego istnienia. Warto odkryć znaczenie tych niezwykle ciekawych i cennych obiektów.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pomnik konny Jana III Sobieskiego z Galerii Południowej po zakończeniu prac konserwatorskich, 2005 r., fot. Z. Reszka. Skan z diapozytywu

Pomnik konny Jana III Sobieskiego, fot. Z. Reszka

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie