UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Historia gaju w Gucinie, początkowo założenia dworsko-parkowego, a później parku – pomnika oraz jego losy powojenne zostały omówione w tak pełny sposób po raz pierwszy. Opracowanie zostało uzupełnione o plany, historyczne mapy i zdjęcia archiwalne. Część fotografii publikowana jest po raz pierwszy.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Amorek z gałęzią mirtu, nr inw. Wil. 1588, 1991 r., fot. B. Zych. Skan z negatywu cz-b

Amorek z gałęzią mirtu, fot. B. Zych.jpg

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie